Algemene voorwaarden

Huisreglement IBK

Omgeving en groene ruimte rond het gebouw

Gebruik van de groene ruimten en de omgeving rond de gebouwen

Onder de groene ruimten valt alle perceel gebonden groen in de gemeenschappelijke delen. Onder andere de gedeelde tuin, groengevel, groendaken, wadi, bomen hagen, …
IBK draagt hiermee bij aan het groen-blauwe netwerk van Vlaanderen en vraagt dan ook om deze inspanningen met het nodige respect te behandelen.
Voor eventuele aanpassingen, zoals het verwijderen van een boom of een verandering aan het gazon, is de toestemming van IBK nodig.
Het onderhoud gebeurt door IBK, dit wordt verwerkt in de maandelijkse kosten.

Groen bij Privétuinen en/of terrassen

De bewoners met een eigen privétuin of terras onderhouden dit zelf.
Het gebruik van pesticiden of schadelijke stoffen wordt hier niet toegestaan.

Gemeenschappelijke delen

Gemeenschappelijke delen

De gemeenschappelijke delen zijn de lokalen en inrichtingen ontworpen en gebouwd zodat deze door alle bewoners van het gebouw gebruikt kunnen worden. Hieronder vallen (niet-limiterende lijst): de ingangen, hallen, kelder, liften, trappen, overlopen, gemeenschappelijke tuin, paviljoen, …
De gemeenschappelijke delen moeten vrij en ordelijk blijven.
Ingrijpende veranderingen bij deze gemeenschappelijke delen dienen altijd te gebeuren in overleg met IBK.

Paviljoen

Het paviljoen geldt als een gemeenschappelijk goed. Dit biedt de mogelijkheid aan de bewoner om bezoek in grote ruimte te ontvangen. De afspraken omtrent gebruik, reservering, toegankelijkheid, … zullen worden vastgelegd tijdens de bewonersvergadering per gebouwengroep.

Nabuurschap

Rust

IBK moedigt sociale contacten tussen de verschillende bewoners aan. Toch moet ook de rust van iedere bewoner gegarandeerd kunnen blijven.

Huisdieren

Kleine huisdieren worden in het gebouw gedoogd, voor zover hiermee geen burenhinder wordt veroorzaakt. Exotische dieren zijn niet toegelaten. Wanneer het houden van een huisdier geur- en geluidshinder doet ontstaan, dan kan de Algemene Vergadering beslissen dat het betrokken huisdier niet langer toegelaten wordt en dat de betrokken mede-eigenaar dit huisdier uit de residentie dient te verwijderen.

De woning

Gebruik en bewoning van het goed

De wooneenheden worden als privéwoning gebruikt met mogelijks functies complementair aan bewoning. Elke andere bestemming (hoofdzetel, handelsruimten, kantoren, handwerk, …) is niet toegelaten, behoudens een akkoord van IBK.

Wijzingen in en aan de woning

De bewoner mag geen verbouwingen in het woning uitvoeren zonder de voorafgaandelijke toestemming van IBK.
De bewoner mag het uitzicht en de uitwendige stijl van het gebouw niet wijzigen.

Onderhoud van de woning

Een investeerder bij IBK vertegenwoordigt deels ook IBK. In wezen draagt elke investeerder bij aan het welzijn van de coöperatie. Door de woning te onderhouden volgens ‘het goede huisvader-principe’ laat u de waarde van het goed stijgen, voor u en voor de anderen coöperanten.

Rookmelders

Elke woning is uitgerust met één of meerder rookmelders in overeenstemming met reglementering. De rookmelders worden door IBK vervangen in functie van hun levensduur of eventueel defect.
De bewoner dient IBK op de hoogte te houden van onregelmatigheden van het toestel. (De meeste storingen worden gemeld door het toestel via een geluidssignaal)

Toewijzing van een woning

Iedereen die minstens 1 aandeel bezit van IBK verkrijgt woonrecht in een woning van IBK. 
De bewoner kan van dit woonrecht gebruik maken indien er een woning beschikbaar is.
Een woning wordt toegewezen aan de investeerder die het hoogste bod uitbrengt. Bij een gelijk bod tussen meerdere kandidaat-bewoners wordt de woning toegewezen aan de investeerder met grootste aandelenbezit in IBK.
Elk aandeel dat de bewoner bezit geeft recht op maandelijkse woonkorting. Dit wordt verder besproken bij paragraaf ‘Woonkost in functie van aandelen’

Onderverhuur

De bewoner mag zijn woonrecht niet overdragen en niet onderverhuren. Dit geldt ook voor berging, parkeerplaatsen en kelders op naam van de bewoner.

ESCO - Energy Services Company

Een ESCO of Energy Services Company biedt energiediensten aan. De energiedienst omvat hier de warmte, elektriciteit en water van de woning. De energiefactuur wordt opgemaakt door IBK die de energie voorziet tegen het laagste tarief op de markt.
Dit wordt contractueel vastgelegd tussen bewoner en de ESCO.

Verrekening van kosten - Algemene principes
  • De energiekosten worden gefactureerd door de ESCO;
  • De kosten voor telecom worden gefactureerd door de telecomprovider (bv. Proximus, Telenet, …) aan de bewoner.
  • De kosten op vlak van groenonderhoud (gedeelde tuin, groengevel, wadi, …) worden verrekend bij de woonkosten.

De bewoner wordt maandelijks op de hoogte gebracht van de woonkosten en andere maandelijkse bedragen.
Dit samengestelde bedrag moet voor de 10de van de maand worden overgemaakt aan IBK via het opgegeven rekeningnummer.

Woonkost in functie van aandelen

Een investeerder krijgt woonrecht als hij of zij minstens 20 aandelen twv € 250 aankoopt.
Elk aandeel dat de bewoner bezit geeft recht op een woonkorting, nl 3 % van de waarde van het aandeel op jaarbasis. Dit bedrag wordt gedeeld door 12 en als korting toegekend op de afgesproken huurprijs. 

Deze huurprijs zal miniumaal 10% van de vooropgestelde woonkost bedragen.

Een rekenvoorbeeld brengt hierover meer duidelijkheid.

Investeren én op twee oren slapen. Het kan!

Investeren in vastgoed, instapklaar of om te renoveren, om er zelf in te gaan wonen of om te verhuren. Het is niet voor iedereen weggelegd. Toch wil je (een deel van) je spaargeld opzij zetten en er optimaal rendement uit halen. 

Hoe? IBK legt het je uit!

Laat hieronder gewoon jouw gegevens na en ontvang onze tips.

Algemene voorwaarden

Stel jouw vraag over deze woning: