FAQ

Algemeen

Wat is IBK?

IBK is een wooncoöperatie die een oplossing wil bieden op de zorgen en hoge kosten op de huidige Vlaamse woonmarkt. Wij zorgen voor een voordelige en flexibele woonoplossing  die mee evolueert met de bewoner én bovendien bijdraagt aan kapitaal- en pensioenopbouw.

Coöperanten die investeren in IBK kunnen voordelig wonen in een van onze duurzame woonprojecten. De investering brengt op in de vorm van een korting op het huurgeld.

Voor wie is IBK er?

IBK is er voor iedereen.

 • Investeerders krijgen hun aandeel in de winstdeelname uitgekeerd in de vorm van een dividend;
 • Investeerders die wensen gebruik te maken van hun woonrecht ontvangen hun dividend in de vorm van een korting op de huurprijs. Een bewoner moet minstens 20 aandelen van elk € 250 aankopen.
Wat zijn de voordelen van wonen bij IBK?

Investeren in IBK geeft je financiële garanties voor de toekomst

 • Een gegarandeerd rendement;
 • Inspraak in de coöperatie als aandeelhouder van IBK;
 • Elke bewoner is ook mede-eigenaar, waardoor automatisch het goede-huisvader-principe wordt toegepast. Dit komt de waarde van de gebouwen natuurlijk ten goede;

Wonen in een wooncoöperatie van IBK geeft toch de voordelen van een huurwoning

 • Geen vaste kosten zoals notaris, makelaar, kredietdossier,…
 • Geen variabele kosten zoals reparatiekosten, onderhoud, investeringen in technische installaties,…

Bovendien investeer je mee in een duurzaam project

 • Groene gevels en groendaken;
 • Regenwaterputten;
 • Gebouwd volgens de energienormen van 2050;
 • Gebruik van de beste technieken van het moment;
 • Laadpunten voor elektrische wagens en elektrische fietsen aan voordelig tarief;
 • De woonmodules worden telkens opgetrokken met het oog op kerninbreiding en in de nabijheid van openbaar vervoer;

Elke wooneenheid van IBK is deel van een groter geheel. Daardoor is er

 • De mogelijkheid om polyvalente ruimte te gebruiken;
 • Het voordeel van groepsaankooptarieven van energie, water,…
 • Een mooie mix van woningen voor kleine en grote gezinnen, alleenstaanden of koppels,…
Wat zijn de waarden van IBK?

IBK staat vooral voor duurzaamheid. Dit resulteert in energieneutrale woningen in een groene omgeving en oog voor mobiliteitsoplossingen:

Energieneutrale woningen

 • Energiepeil ligt tussen E0 en E20;
 • De gebruikte materialen zijn gekozen op basis van hun milieueffecten en het cradle-to-cradle principe

Groen

 • Door de aanplanting van heesters, hagen en bomen en gebruik van groengevels en groendaken, is een IBK woonproject steeds een groene oase in een stedelijke context;
 • De verharding naast de gebouwen wordt enkel uitgevoerd in waterdoorlatende materialen of berijdbare groenaanleg;
 • WADI-greppels zorgen voor een uitstekende traagwerkende regenwater-infiltratie in de bodem. Op die manier draagt IBK bij tot het groen-blauw netwerk in Vlaanderen;
 • Extra regenwaterputten zorgen voor een voldoende grote waterbuffer, zodat ook in de zomer water voor buitenkraantjes en het spoelen van toiletten voorradig is;
 • Een gedeelde binnenruimte zoals een paviljoen is ideaal om vrienden of gasten te ontvangen;

Mobiliteit

 • De locatie van het woonproject wordt met zorg bepaald. Openbaar vervoer bevindt zich op wandelafstand en scholen, kinderopvang, hobbymogelijkeden,… maken deel uit van de ruime omgeving;
 • Parkeren gebeurt zoveel mogelijk ondergronds, zodat het zicht vanuit tuinen en terrassen niet belemmerd wordt;
 • Minstens 1 staanplaats wordt gereserveerd voor een deelauto;
 • IBK voorziet ook laadpalen voor elektrische wagens;
 • In de grote fietsbergingen zijn een ruim aantal fietsstaanplaatsen waar ook de elektrische fiets duurzaam kan worden opgeladen;
Hoe werkt het?

Wanneer je investeert in IBK, word je aandeelhouder. 1 aandeel kost € 250 en je kan al instappen vanaf 20 aandelen (of een investering van slechts € 5000).
Wij bieden je hierop een jaarlijks rendement van 3%. Dit kan op 3 manieren worden uitgekeerd:

 • Als jaarlijks dividend – jouw winst wordt 1x per jaar uitgekeerd;
 • Als gedeeld dividend – de helft van jouw winst wordt 1x per jaar uitgekeerd, de andere helft wordt verrekend in de huurprijs van een familielid of kennis;
 • Als korting op jouw huurprijs – je winst wordt maandelijks in korting gebracht van de huurprijs van jouw IBK-woning

Lees de hele uitleg 

Investeerder

Wat zijn de voordelen van investeren in IBK?

Investeren in IBK is

 • Meebouwen aan een wooncoöperatie die haar bewoners centraal stelt door  wonen en huren in Vlaanderen betaalbaar te maken. Iets wat op de klassieke woning- en huurmarkt voor veel mensen onhaalbaar is geworden;
 • Investeren in duurzaam vastgoed met oog voor ecologie en energie. Onze woningen zijn allemaal energieneutraal gebouwd volgens de bouwnorm van 2030.
 • Beleggen met een gegarandeerde ROI. De waarde van ons vastgoed blijft behouden doordat we inzetten op 3 kernpunten
  • Elke bewoner is ook aandeelhouder en dus mede-eigenaar van zijn of haar woning. Daardoor wordt het goede-huisvader-principe automatisch toegepast. Een goed onderhoud van de gebouwen betekent minder kosten en behoud van waarde. 
  • Het onderhoud van de gehele technische installatie, de tuin en groengevels wordt verzorgd door IBK;
  • IBK bouwt duurzaam vastgoed met cradle-to-cradle materialen;
 • Instappen in een groeiende sector die zijn nut al ruim bewezen heeft. IBK liet zich inspireren door wooncoöperaties in Scandinavische landen. Daar is 20% van het patrimonium coöperatief geïnspireerd.
Hoeveel kost een aandeel?

1 aandeel van IBK kost € 250.

Zijn aandelen van IBK altijd beschikbaar?

Ja, aandelen van IBK zijn altijd beschikbaar.

Hoe kan ik aandelen aankopen?

Aandelen aankopen gebeurt doordat beide partijen (IBK en de investeerder) een overeenstemming van overdracht van aandelen handtekenen. 
dit ondertekend document wordt door IBK naar het elektronisch notariaat ESTOX verzonden. 

Je leest alle voordelen van dit beveiligd digitaal aandeelhoudersregister op deze pagina. Via een login kan je te allen tijde het register raadplegen. 

Zijn er andere kosten verbonden aan de aan- of verkoop van aandelen?

Er wordt eenmalig een inschrijvingskost van € 5 berekend. Verder zijn er geen in- of uitstapkosten verbonden aan de aan- of verkoop van aandelen. 

Meer info vind je op het digitaal effectendossier van ESTOX.

Krijg ik een bevestiging van de aankoop van aandelen?

Beide partijen (de investeerder en IBK) tekenen een overeenstemming tot overdracht van aandelen. Dit is het bewijsstuk waarmee de aandelen op ESTOX op naam van de investeerder zullen komen. 

De notaris levert via ESTOX dan het officiële aandeelhoudersbewijs.

Op welk rekeningnummer stort ik het verschuldigde bedrag?

Na het tekenen van de overeenstemming tot overdracht van aandelen zal IBK het gewenst aantal aandelen openstellen bij het notariaat. De betalingsopdracht voor het aankopen van aandelen bevat dan ook het derden-rekeningnummer van de notaris – in dit geval notaris Van Den Nieuwenhuizen te Bornem (http://www.notaris-vandennieuwenhuizen.be/)

Kunnen kinderen ook aandeelhouder worden?

Er is geen leeftijd verbonden om in het bezit te zijn van aandelen. Alleen bij het verhandelen van het aandeel moet iemand handelingsbekwaam zijn = minimum 18 jaar (Burgerlijk wetboek 3)

Loop ik als aandeelhouder ook risico's?

Het onderliggende patrimonium van IBK wordt zeer voorzichtig beheerd. Dus de risico’s zijn nooit groter dan een klassieke vastgoed investering.

Download het document ‘Wonen en investeren in IBK‘ voor een opsomming van de risico’s.

Hoeveel bedraagt het dividend?

Het dividend bedraagt 3%.

Wanneer wordt het dividend uitgekeerd?

Jaarlijks, na beslissing van de Algemene Vergadering.

Kan een bedrijf of organisatie ook aandeelhouder worden?

Ja, dit kan. Tijdens het registreren kan je extra velden invullen bij ‘in te vullen voor bedrijven/organisaties’.

Wat gebeurt er bij overlijden?

Bij overlijden worden aandelen overgedragen naar de erfgenamen.
Artikel 10 in de statuten van IBK behandelt het onderwerp indien de aandelen dienen worden overgedragen op een andere naam dan de erfgerechtigde(n). 

Hoe kan ik mijn aandeel verkopen?

Verkopen aan IBK

Als aandeelhouder kan je de uitstap aan IBK toevertrouwen. Wij bieden de vrijgekomen aandelen dan rechtstreeks binnen de vennootschap terug aan aan kandidaat aandeelhouders tegen hoger opschreven waardering. Dit gebeurt anoniem zonder de kandidaat verkoper te vernoemen.
Uitbetaling van ingekochte aandelen door IBK zelf gebeurt na maximaal 3 maanden.

Verkopen in onderling overleg

De kandidaat verkoper kan in onderling overleg verkopen aan een kandidaat koper. Aandelen kunnen ook worden verkocht of geschonken in het kader van successieplanning. Het bestuur of de begeleidende notaris kunnen aandeelhouders begeleiden in het opstellen van dergelijke transactie. 

Tussenkomst van een notaris

Elke overdracht van aandelen gebeurt met tussenkomst van de notaris en wordt door de notaris in het digitale aandeelhoudersregister genoteerd. De koopsom wordt op de derdenrekening van de notaris geblokkeerd tot aan de effectieve aandeeltransactie.
De notaris betaalt daarna de koopsom uit aan de uittredende partij. Deze transactie is geen notariële akte noch aan registratierechten onderworpen en kan binnen de 10 werkdagen voltrokken worden.

Openstaande dividenden

Elke intrest vergoeding die uitbetaald of berekend wordt rekent tot aan de laatste volledige maand. Met andere woorden: aandelen verkopen op 15 maart betekent 2 van de 12 maanden intrest vergoeding.

Is mijn aandeel veilig?

Als eigenaar van je aandelen bij ESTOX staat dit digitale effectenregister garant voor een veilige en betrouwbare toepassing.

Worden mijn gegevens als investeerder / organisator openbaar gemaakt?

Nee, IBK communiceert de gegevens van haar investeerders niet verder door, noch van de persoon nog van een organisatie. Deze blijven geheel intern en conform het GDPR-reglement.

Moet ik roerende voorheffing betalen op mijn dividend?

Het dividend bedraagt 3%. Per aandeel levert jou dat jaarlijks dus € 7,50 op.

Van dit bruto bedrag wordt sinds 1 januari 2018 een roerende voorheffing van 30% of € 2,25 afgehouden per aandeel door de coöperatie. Je ontvangt dus € 5,25 dividend op de rekening.

De eerste schijf van € 800 dividendinkomsten is sinds 2019 vrijgesteld van roerende voorheffing en kan via de belastingaangifte worden gerecupereerd.  Deze regeling geldt enkel voor particuliere personen. Bedrijven en organisaties kunnen hier geen gebruik van maken.

In het geval van IBK kan je zo de roerende voorheffing van je eerste 106 aandelen recupereren. Andere dividendinkomsten (van extra aandelen van IBK of van diverse aandelen) zullen belast worden met een roerende voorheffing die niet gerecupereerd kan worden.

Om de afgehouden roerende voorheffing te recupereren vind je op de belastingaangifte 2 nieuwe codes terug. 1437-18 in de linkerkolom en 2437-85 in de rechterkolom (enkel als het om een gemeenschappelijke aangifte gaat). In deze vakken vul je het bedrag van de ingehouden roerende voorheffing in.

Hieronder kan je berekenen wat dit voor jou betekent.

Bewoner

Wanneer krijg ik woonrechten?
Je eerste woning

Alleen wonen, zelfstandig worden, je vleugels uitslaan. 

Spannend en er komt heel wat bij kijken. Heb je gedacht aan alle huisraad? Heb je een verzekering voor de inboedel? Moet je ondertussen ook een (nieuwe) wagen kopen?

En wil je huren of kopen? Heb je een startkapitaal voor de financiering? 

Daar knelt bij meer en meer jongeren het schoentje. Niet iedereen heeft een goed gespijsde spaarrekening of vermogende ouders achter zich om een woning te kopen. Maar huren is toch ook niet de voordeligste oplossing…

IBK biedt de oplossing: je investeert wat je kan en de opbrengst komt in mindering van je woonkost. Je behoudt de voordelen van het huren, want je betaalt geen notariskosten, hoeft geen kredietaanvraag te doen en je hebt geen (torenhoog) startkapitaal nodig. 

Eenpersoongezin

Bij het berekenen van de draaglast van noodzakelijke kosten worden singles al te vaak over het hoofd gezien. Wat voor een gezin van tweeverdieners evident lijkt, is niet voor elk individu even vanzelfsprekend.

Een huis kopen is dan ook vaak onhaalbaar, net als de daarbij horende voordelen van het investeren in vastgoed.

Bij IBK combineren we het beste van 2 werelden. Je investeert wat je kan en geniet van de opbrengst door te besparen op je woonkost. Bovendien houden we die woonkost laag door dat we energieneutraal bouwen, gedeeltelijk zelfvoorzienend zijn door het gebruik van zonnepanelen én energie aan het laagste tarief aanbieden.

Als je dat wil, kan je jouw uitgespaarde bedrag terug in IBK investeren, waardoor je woonkost nog verder daalt. 

En wil je eens iets meer gasten uitnodigen dan je bescheiden woning kan verdragen? Dan staan de gemeenschappelijke delen tot jouw beschikking.

Koppel

IBK biedt woningen voor elk type gezin. Ook voor startende gezinnen of voor hen waarvan de kinderen het huis uit zijn hebben wij de ideale oplossing.

Je geniet van alle voordelen van de wooncoöperatie én je verandert makkelijk binnen IBK van woning als je gezinssituatie evolueert.

Jong gezin

Droom je van een gezinsuitbreiding? Of zijn jullie al de trotse ouders van jullie kroost? 

IBK-woonprojecten worden altijd gebouwd op een uitgekiende locatie. Wij zorgen er steeds voor dat er scholen en hobby- of opvangelegenheid in de buurt is.

Daarnaast creëren we altijd een groene omgeving. Naast groengevels, groendaken en wadi’s is een groen (binnen)plein een van onze vaste waarden. Speelgelegenheid te over dus!

Gezin met tiener(s)

Naarmate je gezin groeit (in aantal of in centimeters), kan je andere woonwensen krijgen. Binnen IBK hebben we voor elk type gezin de oplossing. Elk kind een aparte slaapkamer bijvoorbeeld. 

Bovendien zijn we ons steeds bewust van de mobiliteit en de vlotte bereikbaarheid van scholen. Openbaar vervoer is nooit ver weg bij een IBK-project.

Eenoudergezin

Als je pas alleen komt te staan met de zorg voor (een) kind(eren), kan de wereld een onoverkomelijke berg lijken. Waar moet je heen en hoe moet je verder?

In onze IBK-projecten houden we rekening met jouw situatie. Met een klein budget huur je een energiezuinige woning waar jij en de kinderen alle nodige rust vinden. 

Nieuw samengesteld gezin
Als de kinderen het huis uit zijn
Senioren

Woning

Wie wordt eigenaar van het pand?

IBK blijft eigenaar van het pand.

Wat vind ik terug in de woning?

In het bestek en de verhuurfolder wordt per woning een uitgebreide oplijsting gegeven van wat in de woning aanwezig is. De verhuur is niet gemeubeld bij IBK.

Energiekosten - ESCO

De energiekosten worden aangerekend per woning. Daarbij factureert IBK rechtstreeks aan de bewoners en IBK fungeert hier als een ESCO – een Energy Services COmpany. Daardoor zijn wij contractueel verplicht om de laagste tarieven op de markt te hanteren. Zo ben jij als bewoner meteen zeker van een voordelig tarief.

De ESCO kan deze lage tarieven aanbieden omdat zij rekent op de opbrengst van de eigen PV-panelen en op het geïnstalleerd smart grid systeem.

Algemene kosten

De algemene kosten zijn anders van gebouw tot gebouw en worden transparant gecommuniceerd.

Andere bekende coöperaties
 • Crelan
 • Eoly
 • Beavent
 • Ecopower
 • Deloitte Belgium bedrijfsrevisoren
 • Wooncoop
 • Fruitveiling BelOrta
 • Fruitveiling Hoogstraten
 • Friesland Campina

Investeren én op twee oren slapen. Het kan!

Investeren in vastgoed, instapklaar of om te renoveren, om er zelf in te gaan wonen of om te verhuren. Het is niet voor iedereen weggelegd. Toch wil je (een deel van) je spaargeld opzij zetten en er optimaal rendement uit halen. 

Hoe? IBK legt het je uit!

Laat hieronder gewoon jouw gegevens na en ontvang onze tips.

FAQ

Stel jouw vraag over deze woning: